MODIFICACIÓN FORMATO DE FOTOGRAFÍAS PARA EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE aMMCestudio

Debido as condicións impostas polo Centro Cultural Lustres Rivas para a exposición das fotografías, a organización do concurso procedeu a facer unha última modificación nas bases do mesmo:

«TAMAÑO E FORMATO DAS FOTOGRAFÍAS

As fotografías, que poderán ser en branco e negro ou en color, presentaranse en papel fotográfico de dimensións 30 x 40 cm., terán que ir pegadas ou impresas sobre soporte ríxido de espesor máximo 10 mm., xa que para poder ser expostas deberán colgarse. Se ben a mancha será do tamaño que o autor considere oportuno, deixarase unha marxe branca de mínimo 2cm (a parede non é branca). As imaxes poderán ser tratadas dixitalmente, pero non se admite a fotomontaxe.»

A organización pide disculpas polas molestias que esta última modificación poida xerar ós concursantes. Contando con que, de ter xa impresa a fotografía a entregar coas condicións establecidas con anterioridade, non se modifica o tamaño de entrega polo que somentes sería preciso pegada sobre soporte ríxido.

As bases correxidas quedán á disposición dos concursantes en ammcestudio.com